Hulp bij professionele zoektocht of veranderingsproces binnen een organisatie

* Waarom verloopt de dagelijkse praktijk moeizaam, terwijl de randvoor-waarden er lijken te zijn?
* Het personeel is goed geschoold voor het project en toch komt het niet van de grond.
* Er is voldoende bezetting, maar het kost elke dag moeite om het werk af te krijgen.
* Waarom is de relatie tussen leidinggevende en afdelingscollega’s niet optimaal?

Betrokkenheid
Stuk voor stuk situaties waarin coaching het verschil kan maken. In het coachproces wordt de mens centraal gesteld. Even losgekoppeld van de bedrijfsmatige benadering. Organisaties zijn afhankelijk van mensen en hun talenten. Het is belangrijk dat werknemers zich gehoord en gezien voelen. Het verhoogt de betrokkenheid en inzet en draagt bij aan een goede sfeer.

Aandacht voor het individu
Vanuit deze gedachte coach ik mensen binnen organisaties. Wat mij betreft geen uitgebreide groepssessies, maar juist aandacht voor het individu. Ik ga op zoek naar de motivatie, de talenten en inzichten van de persoon. Leer hem waar zijn kracht zit en hoe hij deze kan inzetten in zijn werk.
Verschaf inzicht in zijn relatie tot de mensen om hem heen en adviseer hoe ermee om te gaan.
De opbrengst? Een hernieuwde balans, de energie gaat weer stromen en er komt ruimte voor verandering. Een win-winsituatie voor alle betrokkenen!


Wanneer een organisatie coaching bij mij aanvraagt, plannen we eerst een vrijblijvend oriënterend gesprek. Welke vragen, verwachtingen en mogelijkheden zijn er? Coaching voor alle medewerkers of alleen een adviesgesprek met een leidinggevende om daarna zelf aan de slag te kunnen?
Als we het eens zijn, maken we afspraken over het te volgen traject en de terugkoppeling ervan. Dit leg ik vast in een coachvoorstel.

Coaching voor verschillende culturen
Naast het opzetten van ondernemingen met mijn echtgenoot, heb ik meer dan 25 jaar ervaring in internationale (familie)bedrijven. Door mijn werk ben ik in aanraking gekomen met andere culturen: van Azië tot (Zuid-)Amerika, van Scandinavië tot Afrika. Bijzonder waardevol als het gaat om inzicht in verschillen en overeenkomsten tussen mensen en de invloed ervan op het functioneren van een bedrijf. 


De wereld verandert. Mensen willen meer persoonlijk contact. Kijk alleen al naar het aantal cursussen voor nieuw leiderschap die uitgaan van persoonlijke waarde in plaats van focus op het resultaat. En de vlucht die de sociale media de laatste jaren neemt. De tijd van individualisme ligt achter ons. Het vraagt organisaties meer vanuit het hart te gaan denken en werken. Een nieuwe dynamiek die bijdraagt aan het resultaat van de onderneming.


De cijfers meten het succes – de mensen maken het!