Zoals de seizoenen elkaar afwisselen, zijn er ook verschillende fasen in de menselijke natuur. In de regel een automatisch proces, waar we niet over hoeven na te denken.

Pas wanneer er iets gebeurt waardoor we uit ons evenwicht raken, komt een denkproces op gang. Soms zijn er aanwijsbare redenen, en soms is er ogenschijnlijk niets veranderd. Er ontstaat twijfel, onzekerheid, we zijn de richting kwijt en vragen komen naar boven over de zin van het leven, waar ben ik mee bezig, is dit alles?

Ken je talenten
Iedereen heeft zijn eigen talenten, dingen die je goed kunt, waar je enthousiast en blij van wordt.
Het mooie is dat we van nature ons leven afstemmen op deze talenten; diep van binnen weten we van onszelf waar we goed in zijn en wat we het liefst zouden doen. Soms zijn onze talenten echter bewust of onbewust verborgen. Je leeft niet bij jezelf en bij alles wat je onderneemt voel je weerstand.
Hoe verander je dit?

Veranderingsproces

Als je er zelf niet meer uitkomt, kan coaching je helpen weer op koers te komen.
Zoals in de natuur de wind helpt om de bladeren in de herfst van de bomen te blazen of warmte de sneeuw laat smelten, zo kan een coach behulpzaam zijn bij het hervinden van je balans.


Met coaching gaan we samen aan de slag. Jij staat centraal. Ik sta open voor je en door samen in gesprek te gaan, onderzoeken we wat voor jou belangrijk is in het leven. Wat is je doel, luister je nog naar jezelf, wat beteken je in relatie tot anderen? Samen ordenen we je gedachten. En het mooie is, dat je zelf de antwoorden op je vragen in je hebt!

Je zult merken dat je uiteindelijk je eigen coach kunt worden. Het kan een intensief proces zijn. Het vraagt moed en lef om los te komen van vaste patronen en zekerheden. Om jezelf toe te staan nieuwe inzichten de ruimte te geven en (weer) bij je gevoel te komen.
Actief aan jezelf werken kost tijd. Gun jezelf die tijd.

In balans
Geniet van de rust en ruimte die je ervaart als je bestemming bereikt is.
Als jij in balans bent, dan straal je dat af op je omgeving!


NOVA
helpt jezelf te zijn