Meedoen aan het maatschappelijk leven, naar vermogen een bijdrage leveren op de arbeidsmarkt

Participatie is actueel
Waar een deel van de samenleving het van nature toepast, is het voor een ander deel soms nog even zoeken. Overheid, werkgevers en maatschappelijke instellingen doen hun best om participatie vanuit hun organisatie vorm te geven, maar het is af en toe een uitdaging om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Werkzoekenden kunnen op hun beurt obstakels ervaren bij het vinden van een passende werkplek. Ik ondersteun hen daar graag bij.

Van behoefte naar praktijk
Mijn ondersteuning kenmerkt zich door het delen van kennis en ervaring en het begeleiden van mensen naar (betaalde) arbeid. Ik bied geen vooraf opgestelde plannen of concepten maar ik volg specifieke behoeftes en denk mee in oplossingen. Dit gebeurt vraaggericht vanuit de betrokkenen – zowel werkgevers als werkzoekenden – met als gezamenlijk doel het maken van de vertaalslag naar de praktijk. Naar wens gevolgd door begeleiding op de werkplek.

Drijfveer

Mijn drijfveer om bij te dragen aan de participatiesamenleving is een optelsom van diverse factoren. Opgegroeid in een ondernemersgezin, een kwart eeuw ervaring in het internationale bedrijfsleven, en het zelfstandig opzetten van bedrijven; het heeft me geleerd wat ondernemen is. 
Door een belangrijke verandering in de gezondheid van mijn echtgenoot, weet ik ook hoe het is om te leven met beperkingen en wat je kunt bereiken door te focussen op mogelijkheden. Hoe essentieel het is om juist dan deel uit te blijven maken van de samenleving.Oog voor de mens 

Voor werkzoekenden zijn niet alleen diploma’s en eventuele eerdere (werk)ervaring relevant. Minstens net zo belangrijk zijn persoonlijke kwaliteiten, dromen en ambities. Wat wil je?
 Werkgevers hebben de uitdaging passende werknemers te zoeken. Waar vind je ze?
 Naast een geschikt functieprofiel wegen ook het karakter en de mentaliteit van een organisatie mee.
 Welke kandidaat past daarbij?
Met deze drie vragen in het achterhoofd, breng ik vraag en aanbod bij elkaar. Ik zet mijn vaardigheden als professioneel coach in, maak gebruik van een uitgebreid zakelijk en sociaal netwerk en mijn eigen ervaringen in het (bedrijfs)leven. 
Door de essenties van alle belanghebbenden zorgvuldig en doelgericht te bundelen, is een optimale en pragmatische verbinding het resultaat. Een hoge slagingskans met het oog op duurzame arbeid!

Energie en Inspiratie

Deze overtuiging en de passie om mensen en ondernemingen in hun kracht te brengen, deel ik met een aantal organisaties. Zo draag ik in opdracht van gemeentes bij aan het realiseren en begeleiden van werkervaringsplekken bij bedrijven voor (langdurig) werkzoekenden en het ontwikkelen van projecten voor arbeidsparticipatie. Een waardevolle en effectieve samenwerking waarbinnen onze verschillende ervaringen, expertise en netwerken elkaar versterken. Met als motto “denken in mogelijkheden”.


In mijn visie staat de mens centraal. De energie en inspiratie die vrijkomt als mensen zich ontwikkelen, zichzelf overtreffen en hun doel (her)vinden is een prachtige bron van motivatie.


Hoe weet je dat iets niet kan, als je het nog nooit geprobeerd hebt?