Hulp bij je persoonlijke zoektocht of veranderingsproces

Je speelt al lange tijd met de gedachte iets nieuws te beginnen, maar twijfel blokkeert je.
Is jullie relatie niet meer wat het geweest is en wil je dit veranderen?
Je wilt je leven of je werk anders invullen. Verlangt naar verandering. Maar waar begin je?
Of je wilt juist rust en bevestiging in je huidige situatie.
Faalangst, onzekerheid, loslaten, of gewoon even een klankbord zonder moeilijk gedoe?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties die kunnen leiden tot een coachgesprek.
Ze kunnen het gevolg zijn van een ingrijpende verandering in je leven, zoals ziekte, geboorte, baanverlies of scheiding. Maar het kan ook gewoon een gedachte zijn die je al een tijdje bezighoudt.

Coachtraject
Wanneer je met een vraag bij mij komt, beginnen we met een intakegesprek. Dit gesprek duurt een half uur. We kijken samen naar de vraag die je hebt en hoe ik je ermee kan helpen. Als we het samen eens zijn, maken we afspraken over het te volgen traject.

Het aantal sessies hangt af van de vraag die je hebt. Voor ingrijpende vragen zullen meerdere sessies nodig zijn en voor andere vragen kan het antwoord al binnen één sessie gevonden zijn.


Motivatie en inspiratie

In het coachtraject is de dialoog mijn belangrijkste instrument. Door het stellen van vragen, stimuleer ik je na te denken over verschillende aspecten van je vraag. Ik luister zonder te oordelen en laat me leiden door mijn intuïtie. Ik motiveer, confronteer en inspireer. Als je het lastig vindt om gevoelens en gedachten onder woorden te brengen, maak ik gebruik van vormen, beelden, foto’s, oefeningen of interviews. Zo wordt het gemakkelijker om innerlijke beelden te visualiseren.
Voor wie zich beperkt voelt in een praktijkruimte, bied ik ook coachwandelingen aan!

Coaching hoeft niet altijd zwaar te zijn.
Soms is het al genoeg als de essentie even aangeraakt wordt.
Je zult merken dat de vervolgreacties daarna als vanzelf komen.
Als de eerste dominosteen een zetje heeft gehad, volgt de rest!